UUDISED JA TEATED

LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvoorude avamine Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas aastal 2017

Projektitoetuse taotlust saavad esitada Abja, Halliste, Helme, Hummuli, Karksi, Põdrala, Tarvastu, Viljandi vallas ning Mõisaküla ja Tõrva linnas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud (MTÜ), kohalikud omavalitsused (KOV) ja sihtasutused (SA).

16. jaanuar – 3. veebruar 2017 a. on avatud taotlusvoor II meetmele „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine". Taotleda saavad MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.

6.–24. märts 2017 a. on avatud taotlusvoor III meetmele „Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond". Taotleda saavad ettevõtjad, MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse MTÜle, KOVle ja SAle kuni 90%, ettevõtjale 60% abikõlblike kulude maksumusest

24. aprill – 12. mai 2017 a. on avatud taotlusvoor I meetmele „Ettevõtluse arendamine". Taotleda saavad tegutsevad ettevõtjad. Toetust antakse kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.

Igasse meetmesse saab esitada ühe projektitoetuse taotluse taotleja kohta, välja arvatud ühisprojektid. Info taotlemise ja konsultatsioonide kohta on MTÜ Mulgimaa Arenduskoja kodulehel http://www.mulgimaa.ee/mak/toetuse-taotlejale/toetuse-taotlejale-2014-2020/.

I, II ja III meetme toetatavad tegevused tulenevad MTÜ Mulgimaa Arenduskoja Strateegiast 2014-2023,  lehekülgedel 42-52.

http://www.mulgimaa.ee/userfiles/strateegia-2014 2020/dets2016%20muudetud%20strateegia/30112016_MT%C3%9C%20Mulgimaa%20Arenduskoja%20Strateegia%20%202014_2023.pdf

Taotluste esitamine toimub elektrooniliselt PRIA e-teenuste keskkonna kaudu.

Taotlusvooru ajal toimub ainult tehniline konsultatsioon.

Meetmenõustajate vastuvõtud toimuvad:

Mulgimaa Arenduskoja büroos, Abja-Paluoja, Pärnu mnt. 30 a      tööpäeviti 8.00-16.30

Tarvastu Käsitöökoda, Mustla Posti 52                                                 kolmapäeviti  9.30-18.00

Viljandi Vallavalitsus, Viljandi, Kauba 9                                               neljapäeviti  9.30-18.00

AINULT KOKKULEPPEL:

Tõrva Linnavalitsus, Tõrva, Kevade 1                                                  teisipäeviti   8.30-17.00

Soovitav on eelnevalt kokku leppida vastuvõtu aeg telefoni või e-posti teel!

Raili Uibopuu; tel. +372 5307 8283;  raili.uibopuu@mulgimaa.ee