UUDISED JA TEATED

Lugupeetud põllumehed!

Viljandi vallavalitsusel on valla territooriumil ca 350 km avalikus kasutuses olevaid teid. Suurema osa teede ääres harite Teie põlde. Kündmise teostamisel võetakse põllust viimast ja on esinenud juhtumeid, kus künd jõuab lausa teekruusani välja. Selline toimimine viib aga teede kiiremale lagunemisele. Palun jälgige, et kündi ei teostataks teele lähemal kui 1 meeter. Viljandi Vallavalitsus palub, et Te edastaksite selle teate ka oma traktoristidele. Aitame ühiselt kaasa valla teede säilimisele, mida me kõik kasutame. Täname mõistva koostöö eest.