UUDISED JA TEATED

Maa-amet on välja kuulutanud riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmise avalikul kirjalikul enampakkumisel

Maa-amet on välja kuulutanud riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmise avalikul kirjalikul enampakkumisel. Pakkumiste esitamise tähtaeg  on 19.04.2018 kella 10.30-ks. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee - avalikud enampakkumised - riigimaa kasutamiseks andmise enampakkumised.

Viljandi vallas antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks järgmised katastriüksused:

1. Mustivere küla, Põldpüü katastriüksus 89801:001:0704, pindala 8,62 ha, sellest kasutusala 8,62 ha (haritav maa), sihtotstarve maatulundusmaa. Alghind 879 € aastas, tagatisraha 220 €.

2. Väike-Kõpu küla, Raadiku katastriüksus 89801:001:0695,  pindala 10,08 ha, kasutusala 10,06 ha (haritav maa), sihtotstarve maatulundusmaa. Alghind 1 207 € aastas, tagatisraha 302 €.