UUDISED JA TEATED

Maa-amet on välja kuulutanud riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmise avalikul kirjalikul enampakkumisel.

Maa-amet on välja kuulutanud riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmise avalikul kirjalikul enampakkumisel. Pakkumiste esitamise tähtaeg  on 18.01.2017 kella 10.30-ks. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee - avalikud enampakkumised - riigimaa kasutamiseks andmise enampakkumised.

Viljandi vallas antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks järgmised katastriüksused:

1. Matapera küla, katastriüksus 89801:001:0471, pindala 4,32 ha, sellest kasutusala 3,35 ha (rohumaa), sihtotstarve maatulundusmaa. Alghind 110 € aastas, tagatisraha 28 €.

2. Matapera küla, Raudsiku, katastriüksus 89801:001:0472, pindala 8,41 ha, kasutusala 7,4 ha (rohumaa), sihtotstarve maatulundusmaa. Alghind 219 € aastas, tagatisraha 55 €.