UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsuse info õpilaste bussitranspordi kohta

Õpilaste tasuta bussisõidu kiipkaardid aktiveeritakse
1. septembriks.

Bussisõit on jätkuvalt TASUTA!

Õpilastel,  kellel on kiipkaardid olemas juba eelmisest õppeaastast, saavad neid
1. septembrist kohe kasutama hakata.

I KLASSI ÕPILASTEL, kes kasutavad bussitransporti , tuleb pöörduda oma klassijuhataja poole kiipkaarti saamiseks  ning täita ära avalduse vorm.

ESIMENE KIIPKAART ON TASUTA.

Juhul  KUI KIIPKAART ON KADUNUD, tuleb täita  samuti  avaldus NING TASUDA VALLAVALITSUSE ARVELDUSARVELE 5 EUROT
MÄRKSÕNAGA  „Kordus sõidukaart, lapse nimi"

SEB Pank  EE23 1010 3020 0545 2008
Swedbank  EE06 2200 2210 2928 2691
Danske Pank  EE63 3300 3347 1329 0006

Saajaks märkida: Viljandi Vallavalitsus

Avalduse  saate täita kas elektrooniliselt  või paberil.  Info: http://www.viljandivald.ee/soidukaardi-valjastamise-taotlus

Vallavalitsus,  kui teenuse tellija ja rahastaja, edastab andmed Viljandimaa Omavalitsuste Liidule ning erinevate omavalitsuste koondandmed edastatakse  bussifirmale. Kaardid toimetab vallavalitsus koolidesse.

PALUN KOOLIJHTIDEL KORRALDADA   15. septembriks  korrastatud õpilaste nimekirja saatmine vallavalitsuse spetsialistile Anne Freimuthile.

Oktoobri alguseks peavad olema  kõikidel tasuta sõitvatele õpilastele kiipkaardid väljastatud.

Bussikontrollid jätkavad oma tavapärast tööd ka septembris, kuid on maaõpilaste sõitude suhtes informeeritud.

Maavalitsusse palume mitte enam kiipkaartide küsimustes pöörduda. Omavalitsuste koostööpartner on alates sellest aastast kaartide väljastamisel Viljandimaa Omavalitsuste Liit.

Esmane info lastele õppeasutusest, vallapoolne kontaktisik vallavalitsuse rahvatervise- ja spordispetsialist Anne Freimuth, tel  435 0129,  meil:  anne.freimuth@viljandivald.ee

Toredat ja turvalist kooliteed  ja osalemist huvitegevuses!