UUDISED JA TEATED

Meeldetuletus I klassi minevate laste vanematele!

Vallalt on võimalik taotleda 50 eurot ranitsatoetust 1. klassi astuvale lapsele, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgseks elukohaks oli 1. augusti seisuga Viljandi vald.

Täpsemalt https://www.viljandivald.ee/ranitsatoetuse-taotlemine

Toetus makstakse välja hiljemalt 31. augustiks.