UUDISED JA TEATED

Meeldetuletus kinnistuomanikele korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise pikendamiseks

Kinnistuomanikud, kes vallavalitsuse korralduse alusel on vabastatud jäätmeveoga liitumisest peavad jäätmeseadus § 69 lõike 5 alusel esitama 20. jaanuariks Viljandi vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Jäätmevaldaja, kes ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise kinnituskirja vormi leiab kodulehe aadressilt http://www.viljandivald.ee/korraldatud-jaatmeveoga-liitumise-kohustusest-vabastamise-taotlus

 

Elis Sild
keskkonnaspetsialist