UUDISED JA TEATED

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kuulutab välja 2018. aasta projektitaotluste I taotlusvooru

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kuulutab välja EMKF meetme 3.3 „Kogukonna
juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2018. aasta projektitaotluste I
taotlusvooru.
 
Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:
• Tegevussuund 1: Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine ja turustamine
• Tegevussuund 2: Majandustegevuse mitmekesistamine
 
Projektitaotlusi saavad esitada MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond territooriumil tegutsevad
ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksuse asutused. Võrtsjärve kalanduspiirkonna territooriumi moodustavad enne haldusreformi kehtinud Kolga-Jaani, Laeva, Puhja, Puka, Põdrala, Rannu, Rõngu, Tarvastu ja Viljandi vallad.
 
Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu 19.02 - 26.02.2018. Taotluste menetlemise tähtaeg on
26.03.2018, üldkoosoleku heakskiitu vajavate taotluste menetlemise tähtaeg 29.03.2018.
Digitaalselt allkirjastatud taotlused võib saata e-posti aadressile kaljuveejaanika@gmail.com
E-postiga saadetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 26. veebruar kell
17.00.
 
Projektitoetuste taotlusi saab esitada ka paberkandjal Valma infopunktis tööpäevadel kell 10.00 - 16.00. Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Valma infopunkt, Valma küla, Viljandi
vald, 70121 Viljandimaa. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 26.02.2018
postitemplit.
 
Taotlusvormid ja täpsem info projektide menetlemise, hindamise, paremusjärjestuse moodustamise korra ning hindamiskriteeriumite kohta on leitav
Lisainfo ja nõustamine:
kaljuveejaanika@gmail.com tel. 52 98 561.
 
Piirkondlikud teabepäevad projektitoetuse taotlemise võimalustest toimuvad:
14.02.2018 Valma infopunktis kell 11.00 ja Rannu Rahvamajas kell 14.00