UUDISED JA TEATED

Mulgi Kultuuri Instituut kuulutas välja avaliku konkursi

Mulgi Kultuuri Instituut kuulutep vällä
avaligu konkursi 
IV Mulgi laulu- ja tantsupidu 2016 kunstilise teos tegemise jaos

IV Mulgi pidu peetes 4. juunil 2016 Paistu kihelkonnan Paistun.

Oodame plaani peo sisu ja vormi jaos!

Plaan tulep kirja panna vaban vormin ja sii piap arvesteme, et pidu oles :
•                     omanäoline ja mulgilik 
•                     kige pere pidu
•                     terve päevä pikkune ja selle manu käis laat
•                     kokku säet Mulgimaa inimeste luudu laulest-tantsest
•                     päätähtis oles Paistu kihelkonna kultuurperimus.

Oma mõtte ja nende teos tegije ettepaneku üten kontaktege palume tuvva või saata kinnitse kuvääri sihen 10. juunis 2015 Mulgi Kultuuri Instituuti, Kevade 1 Tõrva.

Kuvääri pääle tulep kirjute märgusõna IV Mulgi pidu 2016. Kige paremb plaan ja Mulgi peo kunstiline juht kuulutedes vällä 19.06.2015

Auinnaraha om kokku 300 €.

Rohkemb täädust: www.mulgimaa.ee, mki@mulgimaa.ee, mob 518 5371.