UUDISED JA TEATED

Mulgimaa Arenduskoda kuulutas välja konkursi

Mulgimaa Arenduskoda kuulutab välja avaliku konkursi 
„Mulgi Märk" ideekavandi ja sinna juurde kuuluvate diplomite kujundamiseks. 


Mulgimaa Arenduskoda ootab konkursile ideekavandeid „Mulgi märgile" ja sinna juurde kuuluvale diplomile ning tunnustusdiplomile, mis on kooskõlas konkursi tingimustega, Mulgi Märgi statuudiga ning mis kannaksid endas mulgi identiteedi, kõrge kvaliteedi, loodusõbralikkuse, unikaalsuse, uudsuse, tänapäeva ja traditsioonide emotsioone.

Konkursi töid oodatakse aadressil: 
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda, Pärnu mnt 30a, 69403, Abja-Paluoja, Viljandimaa või
elektronpostiaadressil arenduskoda@mulgimaa.ee kuni 26.11.2014.a kell 12:00

Esitatavate kavandite loomise juures tuleb arvestada konkursi märksõnadega ja kavandi
esitajal on kohustus tutvuda Mulgi Märgi statuudi ja konkursi tingimustega.
www.mulgimaaarenduskoda.ee
Ootame põnevusega kavandeid ja julget pealehakkamist!

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda hõlmab 10 omavalitsust
Eesti Vabariigi Valitsus kiitis 2014 aasta kevadel heaks enam kui ühe miljardi euro suuruse eelarvega maaelu arengukava aastateks 2014–2020. Seadusliku aluse maaelu arengukava rakendamiseks annab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus, mille eelnõu kinnitati oktoobris 2014. Seadust kommenteerides ütles põllumajandusminister Ivari Padar: „Järgmise kuue aasta jooksul on Eestil oma maaelu ja põllumajanduse arendamiseks ning toetamiseks võimalik kasutada ligi kaks miljardit eurot. Peame neid vahendeid võimalikult mõistlikult kasutama, et 2020. aastaks oleks meie põllumajandus veelgi
konkurentsivõimelisem ja maaelu elujõuline."

Üheks meetmeks,mille abil Eesti maaelu arengukava 2014–2020 rakendatakse on LEADER meede, mille eelarve jagamine maapiirkonna projektitoetuste taotlejatele toimub kohaliku arengu strateegiate rakendamise kaudu. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda alustas 2014-2020 strateegia ettevalmistamist eelmise aasta sügisel. Juba sel ajal olid käimas arutelud kõikide Mulgimaa omavalitsuste liitumiseks Mulgimaa Arenduskoja tegevusgruppi. Aasta alguses liitusid tegevusgrupiga Tarvastu vald ja Viljandi vald. Septembri viimasel päeval liitusid Mulgimaa Arenduskojaga neli Valga maakonnas asuvat omavalitsust; Helme, Hummuli ja Põdrala vald ning Tõrva linn, koos nendega veel 9 MTÜ'd ja 9 ettevõtet. Strateegias pannakse eelmise perioodiga võrreldes suuremat rõhku väike ettevõtluse toetusele, kuid endiselt on toetatavate tegevuste hulgas kohalikku elu edendavad ja piirkonna kultuuri toetavad tegevused.

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda on kohalikul partnerlusel põhinev vabatahtlik ühendus, mis ühendab kohalikke omavalitsusi, juriidilisi isikuid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes tegutsevad Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna 10 omavalitsuses.