UUDISED JA TEATED

Muudatused MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegias aastateks 2014-2023 ja 2018 aasta LEADER toetuse taotlemine

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia muudatus võeti vastu liikmete üldkoosolekul 4. juunil 2018. a. Taageperas. Strateegiasse tehtud muudatused puudutasid haldusreformi tõttu muutunud haldusterritooriumi ning muutunud LEADER määrusest tulenevaid nõudeid. Toetuse määradest muudeti I meetme toetuse piirmäära, mis on nüüd 2 000-30 000 € taotluse kohta.

LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvoorud on 2018 aastal avatud järgmiselt:

14.-21. september 2018, I meede „Ettevõtluse arendamine", taotleda saavad Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad ettevõtjad. Toetust antakse kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.

12.-19. oktoober 2018, II meede „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine", taotleda saavad MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.

16.-23. november 2018 III meede „Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond", taotleda saavad ettevõtjad, MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse MTÜle, KOVle ja SAle kuni 90%, ettevõtjale 60% abikõlblike kulude maksumusest.

Igasse meetmesse saab esitada ühe projektitoetuse taotluse taotleja kohta, välja arvatud ühisprojektid. Ühisprojekt on kahe partneri poolt esitatud projekt, milles saab toetust taotleda mitteinvesteeringutele nn pehmetele tegevustele (lisaks investeeringutele), mida partnerid ühiselt ellu viivad.  

2018  taotlusvoorude eelarve kujuneb vastava piirkonna 2016 ja 2017 taotlusvoorude kasutamata eelarvetest. LEADER-tegevusgruppide rahastamine otsustati 2015 aastal kehtinud omavalitsuste piiride alusel. Seetõttu ei ole kogu praegune Viljandi valla territoorium Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkond ja LEADER-toetust on võimalik taotleda endise (kuni 2017 aasta novembrini kehtinud) Tarvastu ja Viljandi valla piirides tegutsevatel ettevõtjatel, mittetulundusühingutel ja sihtasutustel.

Toetust saab taotleda vastavalt tegutsemispiirkonna eelarve mahule. Viljandi ja Tarvastu vallas oli II meetme toetuse taotlejaid 2016 ja 2017 aasta voorudes väga palju, seetõttu on kogu eelarve maht toetusotsustega kaetud ning II meetme Viljandi valla eelarves 0 €.

 

Piirkonnad/meetmed

I meede/eurot

II meede/eurot

III meede/eurot

Viljandi vald (end Tarvastu ja end Viljandi valla külad)

30 215,54

0

35 754,27

Tõrva vald

152 315,66

147 196,12

95 628,77

Mulgi vald

14 043,95

49 079,89

109 754,76

 Kokku

196 575,15

196 276,01

241 137,80

 

Infopäevad toimuvad:

10. augustil algusega kell 15:00 Abja–Paluojal, Abja Päevakeskuses Pärnu mnt 10.

13. augustil algusega kell 15:00 Tõrvas vallavolikogu saalis, Kevade 1, Tõrva.

16. augustil algusega kell 15:00 Viljandis vallamaja II korruse saalis Kauba tn 9, Viljandi.

Infopäevadel antakse ülevaade taotlemise kohta ning tutvustatakse uues e-PRIA-s toetustaotluse esitamist.

Alates 21.augustist kuni 23.novembrini toimuvad meetmenõustajate vastuvõtud kõikides omavalitsustes, nõu saab küsida taotlemise ja maksetaotluse esitamise kohta.

Vastuvõtud kõigil tööpäevadel Abja-Paluojal, Mulgimaa Arenduskoja büroos, Pärnu mnt 30/1 kella 8:00 – 16:30.

Vastuvõtud igal teisipäeval Tõrvas, Tartu tn 20, kella 9:00 – 16:30.

Vastuvõtud igal neljapäeval Viljandis, Viljandi vallamaja II korruse saalis, Kauba tn 9 kella 10:00 – 18:00.

Palume aeg eelnevalt kokku leppida e-posti või telefoni teel, et vältida asjatut ootamist. Lisainfo kodulehel http://www.mulgimaa.ee/mak/

 

Viljandi vallas (endine Tarvastu vald ning kuni 2017 a. haldusreformini Viljandi valla külad) esitati aastal 2016 kokku I meetmesse „Ettevõtluse arendamine", 9 taotlust, kokku summas 206 749,56 eurot. Toetus määrati hindamistulemuste ja eelarve alusel 8 toetuse esitajale, kokku summas 158 132,56 eurot.

II meetmesse „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine", esitati 10 taotlust, kokku summas 190 265,49 eurot. Toetus määrati hindamistulemuste ja eelarve alusel 6 toetuse esitajale, kokku summas 105 466,76 eurot.

III meetmesse „Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond", esitati 14 taotlust, kokku summas 243 765,07 eurot. Toetus määrati hindamistulemuste ja eelarve alusel 8 toetuse esitajale, kokku summas 138 445,19 eurot, sh Mulgi Kultuuri Instituudi pool esitatud piirkonnaülene taotlus 10 296,26 eurot.

2017 aastal esitati Viljandi vallas (end Tarvastu vald ning kuni 2017 a. haldusreformini Viljandi valla külad) I meetmesse „Ettevõtluse arendamine", 24 taotlust, kokku summas 627 506,92 eurot. Toetus määrati hindamistulemuste ja eelarve alusel 15 toetuse esitajale, kokku summas 319 727,76 eurot.

II meetmesse „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine", esitati Viljandi vallas 17 taotlust (sh 1 piirkonnaülene), kokku summas 287 754,52 eurot. Toetus määrati hindamistulemuste ja eelarve alusel 13 toetuse esitajale, kokku summas 172 534,16 eurot.

III meetmesse „Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond", esitati Viljandi vallas 11 taotlust (sh 1 piirkonnaülene), kokku summas 207 334,95 eurot. Toetus määrati hindamistulemuste ja eelarve alusel 9 toetuse esitajale (sh 1 piirkonnaülene), kokku summas 161 641,91 eurot.

Lisainfo kodulehel http://www.mulgimaa.ee/mak/toetuse-taotlejale/toetuse-taotlejale-2014-2020/