UUDISED JA TEATED

Nädala eelinfo 05.-09.01.2015

Esmaspäev, 5. jaanuar        
kell 15.00 alatise sotsiaalkomisjoni koosolek.
Kolmapäev, 7. jaanuar
kell 12.00-23.00 vallavanem Ene Saar osaleb Obinitsas Soome-Ugri Kultuuripealinna avasündmusel.
Neljapäev, 8. jaanuar
kell 10.00-14.00  vallavanem Ene Saar ja arenguspetsialist Kati-Katri Koppel osalevad vallavolikogu saalis   piirkondliku tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise algatuste tegevuskava arutelul.
EL programmeerimisperioodi 2014-2020 meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.2.3 „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" raames toetatakse tegevusi tööhõive tõstmiseks, ettevõtlikkuse edendamiseks ja kõrgemat lisandväärtust pakkuva ettevõtluse tekkeks ja arenguks piirkondades. Rahastus toimub maakonna poolt koostatud tegevuskava alusel (aastani 2022), mida korrigeeritakse iga 2 aasta tagant.
Kavasse lülitatakse  tegevused, mis omavad mõõdetavat ja põhjendatud mõju piirkonna:
• töökohtade arvu kasvule;
• ettevõtlusaktiivsuse suurenemisele;
• ettevõtete arengule, mis tekitavad kõrgemat lisandväärtust loovaid töökohti või tõstavad oluliselt olemasolevate töökohtade poolt loodavat lisandväärtust;
• tööjõu aktiviseerimisele.
Tegevuste tulemuseks peab olema SKP kasv, tasuvamad töökohad ja suurem ettevõtlusaktiivsus. Infrastruktuuri ja taristusse ei ole võimalik selle kava alusel investeerida.
Arutelul selgitatakse välja  kitsaskohad, võimalused ja vajalikud tegevused ettevõtlusaktiivsuse suurendamiseks ja kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomiseks.
kell 16.00 osaleb vallavanem Ene Saar Abjas  Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolekul.
kell 16.30 vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni koosolek vallamaja saalis.

Reede, 9. jaanuar
kell 15.00 rahvatervise- ja spordispetsialist Anne Freimuth osaleb Riidajas IX Võrtsjärve talimängude korralduse koosolekul.