UUDISED JA TEATED

Nädala eelinfo 20.07-24.07.2015

Esmaspäev, 20. juuli
Kell 15.00 sotsiaalkomisjoni koosolek kabinetis nr 105.

Teisipäev, 21. juuli   

Vallavalitsuse istung kell 13.00 saalis.

Puhkusel:

autojuht

Peeter Ilves

25.06-29.07.2015

infotehnoloogia spetsialist

Veiko Jüris

29.06-24.07.2015

haridusspetsialist

Marju Must

01.07-04.08.2015

teabespetsialist

Edith Pruuli

01.07-31.07.2015

vanemraamatupidaja

Urve Mandri

06.07-24.07.2015

ehitusspetsialist

Merike Kahk

06.07-24.07.2015

spetsialist

Sirje Lamp

06.07-31.07.2015

jurist vallasekretäri ülesannetes

Inge Tiido

06.07-31.07.2015

finantsosakonna juhataja

Tiina Jaksi

13.07-31.07.2015

vanemraamatupidaja

Ene Parve

13.07-26.07.2015

vanemraamatupidaja

Merit Plaamus

13.07-26.07.2015

rahvatervise- ja spordispetsialist

Anne Freimuth

13.07-26.07.2015

majandusosakonna juhataja

Raivo Laidma

13.07-31.07.2015

sisekontrolör

Salme Koplikask

13.07-26.07.2015

vallavanem

Ene Saar

20.07-07.08.2015

lastekaitsepeaspetsialist

Heili Rohtla

20.07-14.08.2015

ehitusspetsialist

Jaana Arakas

13.07-31.07.2015

·      Ajavahemikul 20.07-07.08.2015 asendab vallavanemat abivallavanem Sulev Kannimäe.