UUDISED JA TEATED

Nädala info 09.06 - 13.06.2014

Esmaspäeval, 9. juunil

·        09.06 – 13.06.2014 osalevad vallavanem Ene Saar ja abivallavanem, MTÜ
         Võrtsjärve Kalanduspiirkonna nõukogu liige Sulev Kannimäe õppereisil Läti ja
         Leedu kalanduspiirkondadesse.  Programmi raames tutvutakse nii
         kalandusettevõtete töö kui ka teiste maaelu edendavate ettevõtmistega: ettevõtjate,
         omavalitsuste ja 
organisatsioonide vahelise töö korraldamisega,
         koostöövõrgustike toimimine,
 maaturismiettevõtete ning kalandusega seotud
         toodete ja teenustega.
 Vallavanemat asendab jurist vallasekretäri ülesannetes
         Inge Tiido.

·        kell 9.30 – 12.00 külastab keskkonnaspetsialist Kalle Aavik    
         maavalitsuse spetsialistidega valla kauneid kodusid.
·        sisekontrolör Salme Koplikask viibib puhkusel kuni 25. juunini.

Teisipäeval, 10. juunil

·        kell 11.00 – 15.00 on keskkonnaspetsialist Kalle Aavik Viljandi maavalitsuses
         hajaasustuse programmi infopäeval.
·        kell 13.00 vallavalitsuse istung vallamaja saalis.
·        kultuuri- ja noorsootööspetsialist Krista Kalda osaleb Viljandimaa
         noorsootöötajate koolituspäeval Valmas.

·        ehitusspetsialist Jaana Arakas, keskkonnaspetsialist Elis Sild ja    
         arenguspetsialist Kati-Katri Koppel osalevad uute kohaliku omavalitsuse
         ametnike ja töötajate sisseelamiskoolitusel Tartus.

Kolmapäeval, 11. juunil

·        ehitusspetsialist Jaana Arakas, keskkonnaspetsialist Elis Sild ja
         arenguspetsialist Kati-Katri Koppel osalevad uute kohaliku omavalitsuse
         ametnike ja töötajate sisseelamiskoolitusel Tartus.

Neljapäeval, 12. juunil

·        kell 16.00 osaleb arenguspetsialist Kati-Katri Koppel kodanikuühenduste ja
         külaarengu komisjoni koosolekul Puiatu rahvamajas.

Reedel, 13. juunil