UUDISED JA TEATED

Neljapäeval, 31.03.2016 kell 16.00 toimub vallamaja saalis üldplaneeringu koostamise töörühma koosolek

Teema: Liikluskorralduse põhimõtted. Avaliku huvi määratlemine erateedel. Juurdepääsude tagamine avalikele veekogudele ja mälestistele/looduskaitseobjektidele.

Soovi korral võimalus osaleda.

Palun tutvuda üldplaneeringu materjalidega valla veebilehel ja konkreetse ettepaneku olemasolul  see eelnevalt kirjalikult saata viljandivald@viljandivald.ee

Lisainfo vajadusel: Raivo Laidma, majandusosakonna juhataja tel. 435 0115