UUDISED JA TEATED

Olete oodatud Viljandi valla arengukava avalikele koosolekutele

22. oktoobril 2014 läbis Viljandi valla arengukava esimese lugemise volikogu istungil. 

Viljandi valla arengukava 2014–2028 projektiga, selle lisade ja arengukavaga seotud dokumentidega saab tutvuda Viljandi valla kodulehel: http://www.viljandivald.ee/arengukavad

Kuni 10. novembrini on võimalik esitada kirjalikke ettepanekuid aadressil viljandivald@viljandivald.ee

Olete oodatud arengukava tutvustamise ja arutelu avalikele koosolekutele:
27.10 Paistu rahvamajas
29.10 Uusna külamajas
03.11 Saarepeedi rahvamajas
05.11 Heimtali Põhikooli (mõisamaja) saalis
06.11 Viljandi vallamaja istungite saalis

Kõikide koosolekute algus kell 17.30.

Ootame vallaelanike, töötajate ja ettevõtjate aktiivset kaasarääkimist arengukava täiendamisel!

Kati Koppel
Viljandi Vallavalitsus
Arenguspetsialist
5662 6624
kati.koppel@viljandivald.ee