UUDISED JA TEATED

Olmejäätmete vedu Viljandi vallas peale 01. jaanuari 2018.a.

Alates 01.01.2018 loetakse lõppenuks 2016 aastal Viljandi Vallavalitsuse ja AS-i Eesti Keskkonnateenused vahel sõlmitud Viljandi vallas korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni leping (ei puuduta endist Tarvastu ja Kolga-Jaani valda).

See tähendab seda, et jäätmevedu küll jätkub, aga teenuse osutamisel kehtivad vabaturureeglid ehk jäätmete äraveo teenust võivad osutada kõik jäätmeluba omavad ettevõtted. Hinnakiri, mille alusel teenust osutatakse, ei kuulu kooskõlastamisele Viljandi Vallavalitsusega, vaid teenuse hind lepitakse kokku jäätmevaldaja ja jäätmeveoteenust osutava ettevõtte vahel sõlmitavas jäätmeveoteenuse osutamise lepingus.

04.12.2017 edastas AS Eesti Keskkonnateenused Viljandi valla elanikele teate  Viljandi vallas korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni lepingu lõpetamisest alates 01.01.2018. See tähendab, et alates 01.01.2018 kuupäevast osutab AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeveo teenust ning rendib jäätmemahuteid edasi alljärgneva hinnakirja alusel.

 

Jäätmemahuti maht m3 Ühe jäätmemahuti tühjendus
(km-ta) EUR
Ühe jäätmemahuti tühjendus
(km 20%) EUR
Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent (km-ta) EUR Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent
(km 20%)
kuni 0,08 1.75   2.10   1.40   1.68  
kuni 0,14 1.75   2.10   1.40   1.68  
kuni 0,24 1.75   2.10   1.70   2.04  
kuni 0,37 1.75   2.10   2.10   2.52  
kuni 0,66 5.90   7.08   3.15   3.78  
kuni 0,77 8.90   10.68   3.50   4.20  
kuni 1,10 12.00   14.40   4.70   5.64  
kuni 1,50 13.00   15.60   6.20   7.44  
kuni 2,50 29.00   34.80   9.00   10.80  
kuni 3,50 58.00   69.60   10.50   12.60  
kuni 4,50 59.00   70.80   10.50   12.60 


Kõige lihtsaim lahendus jäätmevaldajale on jätkata sama vedajaga koostööd ning see tähendaks seda, et jäätmevaldajale saadetud teatisele reageerida vaja ei oleks või siis teavitada, et on soov jäätmevedu uue hinnakirja alusel jätkata.

Viljandi Vallavalitsus on MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liige. MTÜ on loodud eesmärgiga abistada omavalitsusi jäätmehoolduse korraldusliku poole pealt ja üle võtta jäätmeseaduse ning teiste jäätmehooldust reguleerivate õigusaktidega kohalikule omavalitsusele pandud ülesanded.

Jäätmeseaduse § 67 lõike 2 alusel võib kohaliku omavalitsuse volikogu riigihangete seaduse §-s 43 sätestatud korras korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvate ülesannete täitmiseks volitada mittetulundusühingut, mille liige vastav kohaliku omavalitsuse üksus on ning mille liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla ainult kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksuste liit.

Vabaturu tingimustel jäätmeveo hinnangulise perioodi pikkus võib olla kuni 6 kuud. Kui uue hanke korraldamine ja lepingu sõlmimine möödub tõrgeteta, siis teoreetiliselt saaks uus vedaja alustada jäätmevedu hiljemalt 01. juulil 2018. Uus hange toob kaasa muutusi teenuse osutamise hindades ja loodetavasti jäävad need meie elanikele soodsaks.