UUDISED JA TEATED

Tule kohtumistele Viljandi Vallavalitsuse esindajatega

Ühises kohvilauas tulevad jutuks järgmised teemad: 

  • Liitumisjärgne aasta Viljandi vallas
  • Ettepanekud valla arengukavasse aastateks 2019-2025
  • Valla eelarve 2019. aastal – plaanid ja võimalused

Kohtumistel osalevad kindlasti volikogu esimees Kaupo Kase, vallavanem Alar Karu, abivallavanem Rein Anton (majandusvaldkond), võimalusel abivallavanem Ene Saar (sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkond) ning valdkondade nõunikud/spetsialistid.

Kohtumised toimuvad järgmiselt:

11. september kell 17.30   Paistu Rahvamajas

12. september kell 17.30   Tarvastu Käsitöökojas

13. septembril kell 17.30   Saarepeedi Rahvamajas

17. septembril kell 17.30   Kolga-Jaani rahvamajas

18. septembril kell 17.30  Ramsi Vaba Aja Keskuses

19. septembril kell 17.30 Viiratsi Rahvamajas

 

Koostamisel on ka Viljandi Valla arengukava aastateks 2019 - 2025

Viljandi valla arengukava 2019-2025

Lisa 1 Viljandi valla arengukavale 2019-2025 - Viljandi valla majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise ning looduskeskkonna hetkeolukorra analüüs ning arengu pikaajalised suundumused ja vajadused

Lisa 2 Viljandi valla arengukava tegevuskava