UUDISED JA TEATED

Pakendiringlus: ära viska pakendeid lõkkesse

Lähenevatel jaanipühadel võib tekkida kiusatus visata lõkkesse ka
pidusöögist ülejäänud pakendid ja jäätmed. Jäätmete põletamine lõkkes
saastab keskkonda ja on ohtlik inimeste tervisele.

Pakendiringluse keskkonnajuhi Kadri Kaarna sõnul on sage olukord, kus
jaanilõkke põletusmaterjaliks kogutakse ka pakendeid, prügi ja vanarehve.
"Kuigi jäätmed võivad olla head soojuskandjad ja põleda ilusa leegiga,
siis tegelikult tehakse neid põletades palju kahju. Selle tagajärjel
katate koduaia mürgiste ainetega. Suitsuga õhku paiskuvad mittetäieliku
põlemise tahked jäätmed sadenevad peagi meie muldadesse ja põhjavette. Aga
vaevalt keegi meist soovib, et lapsed sööksid kantserogeensete
dioksiinidega saastunud maasikaid," juhtis Kaarna tähelepanu olukorra
tõsidusele. Kaarna lisab õige ja keskkonnasõbralik käitumine on suunata
pakendid sorteerimisse. "Inimeste tervise ja keskkonna huvides ei ole lõke
kohe kindlasti õige koht pakenditest vabanemiseks," juhendas
Pakendiringluse keskkonnajuht keskkonnasäästlikult toimima. Kõik
sorteerimisest ülejääv tuleb viia segaolmejäätmete konteinerisse.

Äärmisel juhul tohib kodustes lõketes põletada vaid puhast puitu ning
kiletamata pappi ja paberit. Ent ka nende pakendite puhul tuleks samuti
arvestada taaskasutamise reeglitega, kuna neid on võimalik taaskasutada.
Arvutused näitavad, et paberi ja papi sorteerimine vähendab paberitootmise
õhusaastet 75%.

Pakenditest vabanemiseks tuleb kasutada selleks ettenähtud konteinereid.
Paberi ja papi jaoks on vastava märgistusega konteinerid ning pakendite
nagu kartong, metall, plast ja klaas on oma konteinerid.
Pandipakendi pudelid tuleb viia joogitaara tagastuspunkti. Vanu rehve saab
ära anda kodukoha lähimas jäätmejaamas. Pakendikonteinerite või
jäätmejaama aadressi leiab kohaliku omavalitsuse või
pakendiorganisatsiooni kodulehelt.

Veebilehelt www.lõke.ee leiab infot prügi põletamise ohtlikkusest ning
loodussõbralikust jäätmekäitlusest.

Eesti Pakendiringlus on riigi suurim taaskasutusorganisatsioon, mis kogub
pakendeid kõigis kohalikes omavalitsustes kokku 1384 kogumiskohas. Kogutud
jäätmed järelsorteeritakse Maardus asuvas sorteerimistehases ning
sealsamas toodetakse pakenditest tooraine uute toodete valmistamiseks. Osa
toormest kasutatakse ära Eestis, ent kõigi jäätmete taaskasutamise
võimekust siin paraku ei ole, mistõttu läheb osa pakenditest
ümbertöötluseks välismaale.