UUDISED JA TEATED

Pikendati korraldatud jäätmeveo lepingut

Seoses omavalitsuste liitumisega ja uue hanke ettevalmistusperioodiga pikendasid Viljandi Vallavalitsus ja Eesti Keskkonnateenused AS sõlmitud korraldatud jäätmeveoks ainuõiguse andmise lepinguid tähtajaga kuni 31.12.2015

Lepingu pikendamine tagab senise korraldatud jäätmeveo muutusteta jätkumise vallas.

Elanike jaoks lepingupikendus lisakohustusi kaasa ei too. Jäätmevedaja Eesti Keskkonnateenused AS jätkab prügiveoteenuse osutamist senikehtinud hindadega ja tingimustel.