UUDISED JA TEATED

Registreeri ennast Viljandi valla elanikuks enne 31. detsembrit ja võida auhind

REGISTREERI ENNAST VILJANDI VALLA ELANIKUKS ENNE 31.DETSEMBRIT JA VÕIDA AUHIND!

Miks see on oluline? Toetused vallaelanikele
Omavalitsus pakub oma elanikele toetusi ja erinevaid soodustusi.
Lähem info Viljandi valla elanikele mõeldud mitmesuguste toetuste ja teenuste kohta on kättesaadav Viljandi valla kodulehel jaotuses „Teenused ja toimingud".
http://www.viljandivald.ee/teenused-ja-toimingud

Hajaasustuse toetusprogramm
Hajaasustuse toetusprogrammi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Lähem info toetusprogrammi kohta: http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist

Aita oma kodukohta
Kohalik omavalitsus on kutsutud ja seatud hoolitsema laste- ja haridusasutuste, heakorra, valla teede ja terviseradade ning väga paljude muude teenuste, toetuste ja infrastruktuuri korrasoleku eest. Rahalised vahendid tegevuste teostamiseks saame aga üksikisiku tulumaksust, mis laekub vallale arvestades isiku elukohaandmeid rahvastikuregistri andmete alusel. Üksikisiku tulumaks moodustab valla eelarve tuludest rohkem kui 55 %.

http://www.viljandivald.ee/eelarve-ka-majandusaasta-aruanne-2015

Elukoha registreerimiseks on mitmeid võimalusi ja Teile kõige sobivama väljaselgitamiseks võtke ühendust meie spetsialistiga telefonil 4350136 või e-posti teel ljubov.auksmann@viljandivald.ee

Detsembrikuu jooksul oma elukoha Viljandi valda registreerinute vahel loositakse jaanuari esimesel nädalal välja viis 100 eurost ehitusmaterjalide poe kinkekaarti!