UUDISED JA TEATED

Riigile kuuluva maa rendile andmine

Maa-amet on välja kuulutanud riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks (rendile) andmise avalikul kirjalikul enampakkumisel. Pakkumiste esitamise tähtaeg  on 16.05.2018 kella 10.30.-ks, pakkumised esitada aadressil Akadeemia 4, Tartu. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee - riigimaa rent.

Viljandi vallas antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks järgmine katastriüksus:  

Matapera küla Raudsiku kinnisasi, katastriüksus 89801:001:0472,  pindala 8,41 ha; kasutusala pindala 5,9 ha, sihtotstarve maatulundusmaa (M). Alghind 38.- €/aastas, tagatisraha 10.- €.