UUDISED JA TEATED

RMK metsamaade kirjalik enampakkumine 22.05.2018 kell 11:00

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks.

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Viljandi vallas on 22.05.2018 kell 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel müügis alljärgnevad kinnisasjad, millede kõikide sihtotstarve on maatulundusmaa:

  1. Viljandimaa, Viljandi vald, Kaavere küla (registriosa number 4075839, katastritunnus 32802:001:0097, pindala 9,02 ha). Alghind 27 060 eurot, ettemaks 2 706 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
  2. Viljandimaa, Viljandi vald, Lalsi küla (registriosa number 4016739, katastritunnus 32802:002:0154, pindala 20,86 ha). Alghind 60 490 eurot, ettemaks 6 049 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.