UUDISED JA TEATED

Sakala keskuses toimus Viljandi valla poolt kokkukutsutud infolõuna ettevõtjatele

Reedel, 10.04 toimus Sakala keskuses Viljandi valla poolt kokkukutsutud infolõuna ettevõtjatele.
Ennelõuna sisustasid Statistikaameti peaanalüütikud Mihkel Servinski ja Anu Tõnurist Statistikaameti märtsikuu infokirja artikli tutvustusega „Viljandi vald stardis", jätkas Tiia Kallas, Viljandi Maavalitsuse planeeringutalituse juhataja, ettekandega "Maakonna tasand arengute suunamiseks" –  planeeringud, nende koostamine ja mõju maakondlikul tasandil. Omavalitsuse ja ettevõtjate koostöövõimalustest rääkisid lähemalt valla ametnikud.
Ene Saar, vallavanem,  tutvustas Piirkondliku konkurentsivõime maakondlikku tegevuskava ja Leader toetuste avanemisi, tööstuspiirkondade arendusvõimalustest vallas Mustivere ja Mäeltküla näitel rääkis Hellar Mutle, tööstuspargi juhatuse esimees.
Valla majandusosakonna juhataja Raivo Laidma ettekanne oli teemal: "Üldplaneering ja detailplaneeringud - kellele ja miks?" Lõpetuseks andis Anti Rodenberg, ehituspeaspetsialist ülevaate ehitustegevuse reguleerimisest omavalitsuses.
Viljandi vald loodab kokkusaamised ettevõtjatega muuta jätkuvaks tavaks ja nõnda luua suuremat sidusust ning koostööd valla parimaks arenguks.
 
Kati- Katri Koppel
arenguspetsialist