UUDISED JA TEATED

Soode päev tutvustab märgalade taastamist

RMK pressiteade
16. mai 2017

RMK osaluspäev kutsub 20. mail sohu. Ördi rabas Soomaal tutvutakse märgalade toimimise põhimõtetega ja otsitakse märke sooelustiku taastumisest.

Eesti soode pindala koos soometsadega oli kunagi üle miljoni hektari, praegu on sellest järel kolmandik. Laupäeval toimuval soode päeval uuritakse, mis märgalasid ohustab, miks on neid vaja taastada ja milliseid töövõtteid taastamisel kasutatakse.

Soomaal, Ördi matkaonni juurest algaval matkal tutvustab Ördi raba taastamistöid RMK looduskaitseosakonna looduskaitse spetsialist Priit Voolaid. „Taastamisalad Ördi järve lähistel loovad hea ettekujutuse, millised näevad kuivendatud sooalad välja vahetult peale taastamistöid," selgitab Voolaid. Selgub, et külastataval alal on komplekse metsise uuringu raames põhjalikult kirjeldatud taastamistöödele eelnev olukord, kaardistatud elurikkus ja hinnatud mitmed metsise seisukohast olulised keskkonnategurid. See võimaldab võrrelda veerežiimi taastamisega seotud muutusi ja nende mõju elustikule. „Kõigest sellest räägime ka kohapeal vesisel matkal," selgitab Voolaid. „Uurime, kas on juba märke soole omase elustiku taastumisest, arutleme, miks soid on vaja taastada ning kuidas ja kus me seda teeme," loetleb soode päeva tegevusi Voolaid ja rõhutab, et matkapäeval on kõrged säärised kohustuslikud.

Soode päev toimub sündmustesarja "Mis on puude taga?" raames, mis kestab kevadest hilissügiseni ning selle raames toimub praktilisi vastuste- ja osaluspäevi üle Eesti. 20. mail tutvutakse soode taastamisega veel ka Lahemaa rahvuspargis, Viidumäe ja Endla looduskaitsealal. Järgmiste sündmustena leiab 27. mail Valgamaal aset pärandkultuuri päev ja 10. juunil puude lugemise päev Lääne-Virumaal, Pärnumaal ja Põlvamaal. Täpsemat infot leiab RMK kodulehelt www.rmk.ee/mis-on-puude-taga. Sündmustest osavõtt on kõikjal tasuta, vajalik on eelregistreerumine.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

Lisainfo:
Kaidi Jõesalu
RMK loodusteabe teemajuht
kaidi.joesalu@rmk.ee
5304 3504
www.rmk.ee