UUDISED JA TEATED

Teehoikava aastani 2020

Vallavolikogu detsembrikuu istungil läbis esimese lugemise valla teehoiukava kuni aastani 2020. Seejuures ei käsitle see praegu siiski kuidagi kavandatava omavalitsusete ühinemise liitumisjärgseid plaane.

Ootame  ettepanekuid, milliste teede remont peaks kindlasti lähiaastatel päevakorral olema.
Kavas leiavad käsilemist munitsipaalteed ja avalikuks kasutamiseks määratud erateed. 
Ettepanekud palun saata e-posti aadressil: viljandivald@viljandivald.ee

Teehoiukava tabel: Viljandi valla teehoiukava aastateks 2017-2020.xls

Kaardirakendus: http://viljandivald.maps.arcgis.com/

Infot kavandatava töö sisu kohta saate teelõigul hiirega klikkides. 

Info: Raivo Laidma, raivo.laidma@viljandivald.ee
435 0113