UUDISED JA TEATED

Tervisemeeskondade koolituspäev 11. juunil Grand Hotellis

"Kogukonnaliikmete koostöö tervisedenduses"
11. juuni 2015
Grand Hotel, Viljandi

09.30-10.00 Registreerumine
10.00-11.00 Tervis ja terviklikkus- individuaalsest ja  koostöisest vaatest.
·         Tervis ja seda mõjutavad faktorid, koostöö ning motivatsiooni vaates
11.00-12.30 Kas ennetada, ravida või kujundada koos kogukonna tulevikku
·         Tulevikukujunduse meetodid, kogukonnaliikmete võimestamine
12.30-13.00 Lõuna
13.00- 14.30 Kaasamise erinevad vormid ja viisid.
·         Kaasamine- näilisus ja tegelikkus. Eesmärk, sisu ja vorm.
14.30-14.45 Paus
14.45- 16.15 Kust tuleb aeg ja raha- kas koostöös sünnib rohkem või vähem?
Visioonist reaalsuseks- ressursside leidmine ja planeerimine

Kärt Russak
Viljandi Maavalitsus tervisetuba
tervisedenduse peaspetsialist
kart.russak@viljandi.maavalitsus.ee
433 0512