UUDISED JA TEATED

Üle-eestiline noorsootöö nädal 1.-7. detsember

Eesti Noorsootöö Keskusel on hea meel teada anda, et 2014. aasta 1.-7. detsembril toimub neljas üle-eestiline noorsootöö nädal!

Noorsootöö nädala üldeesmärk on anda noorsootöö tegijatele üleriigiline võimalus nende poolt tehtavat head tööd esile tõsta kohalikul ja riiklikul tasandil nii otsustajate kui ka laiema avalikkuse silmis.

Tänavuse aasta teema on „Noorsootöö kaasab mind".

Noorsootöö nädala teemaga „Noorsootöö kaasab mind" soovime tähelepanu pöörata noorte suuremale kaasamisele noorsootöösse, sh noorsootööle kui noorte ebavõrdsuse vähendajale. Igale noorele peaks leiduma oma noorsootöö – hobi, huviala, tegevuse, mis talle huvi pakub, teda inspireerib ja arendab, mis aitab temal ennast väljendada, võimaldab ühtekuuluvustunnet oma huvi- või tegevuskaaslastega, võimaldab kujundada oma kodukohta ja tunnetada end kogukonna liikmena, aitab toime tulla oma tänaste väljakutsete ja probleemidega ning keskkond, kus jagada oma rõõme ja võite. Noorsootöös ei ole tähtis, kes sa oled, oled sa linnast või maalt, majanduslikult kindlustatud või mitte, julge või häbelik, kogenud või alustaja… Noorsootöö tervitab kõiki noori ning püüab leida võimalusi, kuidas iga noore jaoks oleks noorsootöö kättesaadav ja jõukohane.

Ootame kõiki noorsootööasutusi nädalast osa võtma! Klikka üleval menüüribal ÜRITUSE LISAMINE, täida ankeet ning osaledki nädalal.

Kalendri eesmärk on varakult kokku koguda põnevaimad üritused, mida meediakanalite vahendusel võiks kajastada. 

Noorsootöö nädalal saab ette võtta väga mitmeid tegemisi, lõpliku valiku teevad noorsootöötajad ja noored ise vastavalt oma ajaressursile ja ideedele.

Noorsootöö nädala juhendmaterjal on kättesaadav SIIT. 

Agne Adler
EMP toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored"
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Noorsootöö Keskus
Tel: (+372) 735 0354
Mob: (+372) 5688 3685
E-post: agne.adler@entk.ee 
Skype: agneadler
www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored
www.entk.ee/riskilapsedjanoored