UUDISED JA TEATED

Üleriigilise projektivõistlus Eakate eneseabi - väärika vananemise allikas

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing (VENÜ) tähistab oma 20. aastapäeva
üleriigilise projektivõistlusega „Eakate eneseabi - väärika vananemise allikas"

Projektivõistlusel on järgmised  sihid:
1. toetada maakondades, linnades ja valdades tegutsevaid eakate ühendusi oma ideede elluviimisel, juhtida üldsuse tähelepanu kodanikualgatustele, mis aitavad parandada vanemate inimeste elujärge ning anda kaalu ettevõtmistele, mis rikastavad eakate eneseabiliikumist ja rohkendavad võimalusi väärikaks vananemiseks;
2. tänada sel moel arvukaid vanurite organisatsioone, kes on aastate jooksul kõikjal Eestimaal andnud oma panuse eakate eneseabi edendamiseks, tehes selle nimel tihedat koostööd Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu liikmetega.

Projektivõistlusest võivad osa võtta kõik kodanikualgatused, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Esitatavad projektid peavad hõlmama eakaid inimesi, aitama parandada nende elukvaliteeti ning olema seotud eakate eneseabiga. 

Hindamisele tulevad vaid need projektid, mille kohta jõuavad nõuetele vastavad dokumendid õigeaegselt hindamiskomisjoni kätte.

Võistlustööde esitamise viimaseks tähtajaks on 15. aprill 2015. Kinnised ümbrikud märgusõnaga Projektivõistlus tuleb saata või tuua aadressile: Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing, J. Poska tn 15, 10126 Tallinn.

VENÜ juhatuse poolt kinnitatud hindamiskomisjon valib välja kõige paremad projektid ning jagab auhinnad. Auhindadeks on üks loominguline päev Tallinnas Kadriorus Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu päevakeskuses. Võitjad kuulutatakse välja 1. maiks 2015.

Loe lähemalt

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing
J. Poska tn 15
10126 Tallinn
Tel 601 3563, faks 601 3754
e-post venu@venu.ee