UUDISED JA TEATED

Uued ideed liikluskasvatuses

Maanteeamet kuulutab välja üleriigilise projektikonkursi, et kaasrahastamise kaudu tõsta elanikkonna liiklusalast ohuteadlikkust ning aktiviseerida kodanikkonda algatama liikluskasvatusega seotud tegevusi. Liikluskasvatusalase ennetustegevusega seotud projektitaotluste esitamise tähtajad on 15. märts, 15. august ja 15. detsember. Projektikonkursi tingimustega saate tutvuda siin: http://www.liikluskasvatus.ee/taiskasvanud/projektikonkurss/

Projektikonkursi eesmärk on aidata kaasa liikluskultuuri paranemisele ja liikluskasvatusalaste kodanikualgatuste kasvule Eestis, leida koostöökontakte nii kodanikuühenduste, seltside kui MTÜ-dega, kaasata kohalikke omavalitsusi liiklusohutusalase teabe levitamisse, leida uusi loomingulisi viise liikluskasvatusalaste tegevuste läbiviimiseks ning lõimida liiklustemaatikat paikkonna ettevõtmistesse. Täpsemate teemade, tingimuste ning projekti hindamise kriteeriumitega on võimalik tutvuda siin.

Maanteeameti liikluskasvatuse osakond ootab kandideerima asutusi, registreeritud MTÜ-sid ja sihtasutusi, FIE-sid, seltsinguid, kohalikke omavalitsusi ja muid organisatsioone (v.a riigiametid).

Projekte toetatakse maksimaalselt 50% ulatuses kogumaksumusest, teise poole projekti liiklusohutus- ja liikluskasvatusalaste tegevuste kulust peab moodustama omafinantseering või lisaks ka kaasfinantseering kolmanda(te)lt osapool(t)elt.

Et oma liikluskasvatuse alane idee edukaks projektiks kirjutada, korraldavad Maanteeameti liikluskasvatajad projektikoolitusi üle Eesti. Õppepäevadel räägime üle liikluskasvatuse projektikonkursi tingimused, analüüsime ja püüame kaasavõetud projektiideed läbi erinevate harjutuste, grupitööde täiustada ning tutvustame koostöövõimalusi Maanteeametiga. Õppepäev on osalejatele tasuta ning ühest asutusest võib osaleda ka kaks projektimeeskonna liiget.

Rohkem infot saab kodulehelt http://www.liikluskasvatus.ee/taiskasvanud/projektikonkurss/ .

Sirli Tallo

Juhtivspetsialist