UUDISED JA TEATED

Uued jäätmeveo hinnad Viljandi vallas alates 01.07.2016

Viljandi vallas jäätmeveo ainuõigus järgneval viiel aastal on AS Eesti Keskkonnateenustel. Kuigi vedaja jääb samaks, võivad jäätmevaldaja jaoks muutuda senised harjumuspärased jäätmeveo päevad ja muutub jäätmemahuti tühjenduse hind.

Lõppevad seni kehtinud jäätmeveo lepingud ja on vaja sõlmida uus jäätmeveoleping. Jäätmeseadusest tulenevalt pole aga kirjalik leping korraldatud jäätmeveo rakendumisel kohustuslik, kuid võimalike arusaamatuste vältimiseks, näiteks mahutite suurus, väljaveosagedus ja jäätmevaldaja kontaktandmete täpsustamiseks on leping poolte vahel vajalik.

AS Eesti Keskkonnateenused saadavad kõikidele jäätmevaldajatele uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos veograafikutega orienteeruvalt ühe kuu jooksul enne veoperioodi algust (01.07.2016). Juhul kui AS Eesti Keskkonnateenused poolt saadetud eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani palume kindlasti võtta ühendust vedaja klienditeenindusega, et üle täpsustada teie postiaadress.

Kui jäätmevaldaja on seni rentinud jäätmekonteinerit, siis pole tarvidust konteiner tagastada, AS Eesti Keskkonnateenused jätkab kliendi soovil konteineri rendilepingut.

Viljandi vallas alates 01.07.2016 kehtivad jäätmeveo hinnad

Segaolmejäätmete kogumisvahendid, liitrit

Ühekordne teenustasu KM-ta

Konteineri rendi hind kuus

Kuni 80 l

0,01

0,01

Kuni 140

0,01

0,01

Kuni 240

0,01

0,01

Kuni 370

0,01

0,01

Kuni 660

5,90

0,01

Kuni 770

8,90

0,01

Kuni 1100

12,00

0,01

Kuni 1500

0,01

0,01

Kuni 2500

29,00

0,01

Kuni 3500

58,00

0,01

Kuni 4500

59,00

0,01

 

Teenustasu hind suurjäätmete ühekordse käitlemise eest on 0,01 eurot/tonn

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni Viljandi Vallavalitsusest ja AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest.

Viljandi Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist
Elis Sild
435 0122
elis.sild@viljandivald.ee

AS Eesti keskkonnateenused
Musta tee 9, 71008 Viljandi
435 5025
viljandi@keskkonnateenused.ee