UUDISED JA TEATED

Vabaühendused kui demokraatia kool

Vabaühendused kui demokraatia kool

Oleme koostöös Siseministeeriumiga alustanud projektiga, millega soovime aidata kaasa sellele, et vabaühenduste töös osalemine pakuks inimestele head kogemust demokraatiast. Võtame koos sadakonna vabaühendusega üle Eesti vaatluse alla nende osa kodanikuhariduses, liikmete ja võrgustike kaasamise ning muud avatuse ja vastutavusega seotud tegevused ning püüame koos nendes paremaks saada.

Veel saab gruppidega liituda: VILJANDI: 22. jaanuaril (registreeri)
Pane palun aeg kalendrisse kirja, registreeri end ja/või anna märku oma huvist Hannale  (hanna.jemmer@gmail.com)

Milleks selline programm?
Vabaühendustest on ajast aega räägitud kui hea ja aktiivse kodaniku kasvulavast ning kohast, kus inimene saab vahetu demokraatia-, koostöö- ja osalemiskogemuse. Selge on aga ka see, et ainuüksi kodanikualgatuslikkus või kasumitaotluseta tegutsemisvorm ei muuda ühtegi organisatsiooni iseenesest veel üllaks või demokraatlikuks. Nagu kõigi teiste  puhul, on ka vabakonnas paremaid ja halvemaid praktikaid, seda enam, et pole ju ühtset ja vaieldamatut mõõdikut, mis laseks öelda, kas tegija on ideaalselt demokraatlik, täiesti ebademokraatlik või midagi vahepealset.

Samas on teema väga aktuaalne, sest vabakonna poolt on kõlanud üha enam etteheiteid erakonnasüsteemi suletusest ja vähesest sisedemokraatiast, dialoogi puudumisest. On õigustatud küsida, kuivõrd kriitikud ise seda praktiseerivad, mida nad erakondadelt ja avalikult võimult ootavad, nagu ka oodata, et vabakond võiks pakkuda toimivaid lahendusi, mida parteid ja avalik võim saaks üle võtta.

Mida me programmi käigus teeme?
Ootame programmi sadatkonda vabaühendust, pidades silmas, et osalejaid oleks kõigist Eestimaakondadest ja et nad esindaksid erinevaid tüüpe: eri elualadelt, suuremaid ja väiksemaid, nooremaid ja vanemaid, teenusepakkujaid ja eestkosteühendusi, registreeritud ja registreerimata, vabas võrgustiku vormis tegutsejaid.

Korraldame osalejatele nende kodu- või naabermaakonnas kuu- või paarikuuliste vahedega kokku kolm seminari, kus keskendutakse järgmistele teemadele

  • Vabaühendus kui hea kodaniku kasvulava (november, detsember 2014): kuidas iga vabaühendus hea kodaniku kasvulavana toimib ja miks nii üldse mõistlik mõelda on. Millised on võimalused kodanikualgatust toetavate oskuste, teadmiste ja hoiakute kujundamiseks ning kuidas neid võimalusi kasutada nii, et see muutuks loomulikuks osaks vabaühenduse identiteedist ja tööst, kahjustamata põhitegevust. 
  • Hea valitsemine ja juhtimine (jaanuar, veebruar 2015): põhikiri, struktuur, töökorraldus, kaasamis- ja järelevalvemehhanismid, uudiskirjad, jooksvad ülevaated tegevusest, infokanalid, aastaaruanded. 
  • Läbipaistvus ja aruandlus, eetika vabaühenduses (märts 2015): endale kehtestatud reeglid nagu näiteks eetikakoodeks. EKAKi koostööpõhimõtted ja nende järelevalve.

Seminarid on väga praktilised: lisaks koolitusosale tutvume osalejate seniste heade ja halbade kogemustega, lepime kokku, mida ja kuidas võiks ja peaks paremaks muutma, seminaride vahel oleme e-posti ja telefoni teel kättesaadavad nõu andmiseks nende tegevuste elluviimisel ning järgmise kohtumise algul vaatame üle, kuidas plaanide elluviimine on läinud. Igale organisatsioonile leitakse just talle vajalik ja sobiv lähenemine.Tulemusena peaksid osalevad vabaühendused läbi tegema märgatava arengu nimetatud teemadel ning toimima (senisest veelgi rohkem) avatud ja demokraatlike organisatsioonidena.

Keda osalema ootame?
Vabaühendusi kõikjalt Eestist ja kõikvõimalikelt elualadelt, sõltumata nende suurusest ja juriidilisest vormist (mittetulundusühing või sihtasutus). Ootame organisatsioone, kes on tahavad meiega koos töötada selle nimel, et leida paremaid lahendusi oma sisemiseks toimimiseks: demokraatlikuks juhtimiseks, liikmete ja partnerite kaasamiseks organisatsiooni plaanide ja otsuste tegemisse ning oma tegevustest ja nende tulemustest teavitamiseks. Oluline on kindlasti ka mõelda, et teil oleks selleks aega ja suutlikkust seminaride vahel iseseisvalt kokku lepitud plaanide elluviimisega töötada. Programmis osalemine on tasuta.

Lisainfo: Maris Jõgeva, maris@ngo.ee

Lugemist samal teemal:
· Kristina Mänd "Legitiimsus, avatus ja vastutavus" (Hea Kodanik, 1/2011 lk 8-9)
· Agu Laius "Mis on vabaühenduste eetikakoodeks" (Hea Kodanik, 2/2012 lk 8-9)
· Urmo Kübar "Mesinik või mesipuu?" (Hea Kodanik, 2/2012 lk 16-19)
· Kaidi Holm "Hea valitsemine: käsiraamat tänastele ja tulevastele vabaühenduste valitsejatele"
· Urmo Kübar "Kuidas koostada head tegevusaruannet?"