UUDISED JA TEATED

Valla arengukava mõttetalgud Heimtali mõisas ja Viiratsi koolis

Valla arengukava juhtkomisjon korraldab valla arengukava mõttetalgud
6. mail Heimtali mõisas ja 7. mail Viiratsi Koolis.
Mõlemas kohas algusega kell 17.30 ringkäik majas ja mõttetalgute algus kell 18.00. 

Valla edukus sõltub inimeste tahtest ja võimalustest osaleda kohaliku elu küsimuste lahendamisel. „Tark on seada endile vaid neid eesmärke, millesse me ise usume - peres, kogukonnas, vallas, riigis … Mida rohkem inimesi protsessis osaleb,  seda rohkem häid mõtteid, laiem nägemus asjadest ning kindlasti ka parem tulemus soovitud eesmärkide sõnastamiseks. Ühelt poolt on meil soovunelmad, teiselt poolt reaalsus - kohustus planeerida vastutustundlikult, hinnates ausalt demograafilist situatsiooni,  rahalist võimekust, investeeringu perspektiivikust ja kasusaajate hulka. Seetõttu tuleb otsustusi teha elanike ja huvigruppidega koos – läbimõeldult ja omakasupüüdmatult. Oluline on, et koostöötahe kasvaks nii ettevõtjates, kodanikeühendustes ja elanike hulgas üldiselt. Mõtlematu ülekulutamine võib tõmmata piduri paikkonna tasakaalustatud arengus pikkadeks aastateks. Pigem mõelda, kuidas saame olemasolevaid avalikus kasutuses olevaid ja avaliku rahaga ehitatud hooneid kasutada võimalikult mitmel otstarbel arvestades kohalike elanike vajadusi," kirjutas vallavanem Ene Saar märtsikuu ajalehes „Üheskoos".

Kutsume kõiki vallaelanikke, ettevõtjaid, haridustöötajaid, MTÜ´de liikmeid, lapsevanemaid,  noori ja eakaid kaasa rääkima oma koduvalla tuleviku osas ja andma oma panuse Viljandi valla arengukava koostamisse.
Mõttetalgute eel tehakse väike tutvumisring kohapeal.
Arenguosakonna juhataja Erich Palm tutvustab arengukava valmimise protsessi.
Kuulatakse inimestele olulisi küsimusi ja räägitakse sellest, mida igaüks meist saab teha oma kodukoha heaks nüüd ja tulevikus.

Ootame rohket osavõttu mõttetalgutest!   

Lisainfo: Erich Palm, tel 503 7843.