UUDISED JA TEATED

Valla teehoiutööde arengukava 2015-2018

Viljandi valla geoportaali on laetud lisaks 2014 aasta teehoiutöödele üles valla arengukava tegevuskavaga samaks perioodiks (2015 - 2018) koostatud teehoiukava. See kajastab plaanilisi töid munitsipaalteedel ja avalikel erateedel.

Tegemist ei ole veel lõpliku plaaniga. Ettepanekute tegemisel ja tähelepanu juhtimisel halvas seisukorras teelõikudele on kontaktisikuks vallavalitsuses teedespetsialist Tanel Raud (tel 435 0121, mob 5223550)