UUDISED JA TEATED

Viljandi maastikukaitsealal uuendatakse kaitsekorda

Teavitame Teid, et Keskkonnaamet on välja töötamas Viljandi maastikukaitseala kaitsekorra uuendamise  määruse  eelnõud (s.t.  kavandamisel  on  kaitse-eeskirja  uuendamine). Viljandi   maastikukaitseala   uuendatud   kaitsekorra  väljatöötamise  kavatsus  on  avalikul väljapanekul ajavahemikus   17.10.–17.11.2018.   Kaitsekorra  väljatöötamise  kavatsust tutvustav avalik koosolek toimub 8. novembril 2018. a kell 15 Viljandi linnavalitsuse saalis (Johan   Laidoneri   plats   5,   Viljandi).   Materjalidega saab tutvuda:

https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/viljandi_maastikukaitseala_kaitsekorra_uuendamise_valjatootamise_kavatsus.pdf

Ootame Teie ettepanekuid ning vastuväiteid Viljandi maastikukaitseala kaitsekorra uuendamise kohta kirjalikult Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroole info@keskkonnaamet.ee või

Paala  tee  5,  Viljandi, hiljemalt 17.11.2018. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on oluline.