UUDISED JA TEATED

Viljandi valla aasta haridustöötajate kandidaate saab esitada kuni 15. juunini

Käes on kevad ning pidude aeg nii lasteaedades kui koolides.  Samuti on taas aeg tunnustada Viljandi valla tublisid haridustöötajaid, kes õpetavad ja kasvatavad lapsi ja noori hingega ja kes on lastele nii heaks õpetajaks kui ka heaks eeskujuks. Kindlasti on iga lastega töötav inimene tunnustust väärt – märka siis teda sinagi!

Haridustöötaja on Viljandi valla aasta haridustöötajate statuudi järgi: õpetaja, abiõpetaja, õpetaja abi, logopeed, psühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, haridusasutuse juht, õppejuht, huvijuht, ringijuht, treener jt huvihariduse spetsialistid.

Tunnustuse omistamise eesmärgid on tähtsustada haridustöötaja rolli, tõsta esile edukate haridustöötajate tegevust, tunnustada Viljandi vallavalitsuse hallatavate asutuste haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Viljandi valla arengut.

Kandidaate võivad esitada haridusasutuste juhtkonnad, haridusasutuste töötajad, õpilased ja lapsevanemad, juriidilised ja füüsilised isikud. Isikut, kellele on aasta haridustöötaja tunnustus omistatud, ei saa aasta haridustöötaja kandidaadiks uuesti esitada enne kolme aasta möödumist.

Tunnustus omistatakse järgmistes kategooriates :

  1. Aasta haridustöötaja
  2. Aasta noor haridustöötaja

Aasta haridustöötaja nimetusele kandideerija on isik:

  1. kes on positiivse ellusuhtumisega ja arvestab oma igapäevatös õpilaste/laste individuaalsusega ning toetab igati oma tegevusega õpilaste/laste arengut;
  2. kes on tegelenud pidevalt enesetäiendamisega, osalenud aktiivselt arendusprojektide töös ja tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool ja/või
  3. kes on korraldanud aasta jooksul vähemalt ühe ülekoolilise või -lasteaialise, kogu vallale või külale suunatud ürituse või osalenud maakonna õpilas- või lasteürituse korraldamisel;
  4.  kes on kõrgelt hinnatud õpilaste/laste, lapsevanemate ja kolleegide poolt ning kelle töö on positiivselt mõjutanud haridusasutuse ja Viljandi valla arengut.

Aasta noore haridustöötaja nimetusele kandideerija on kuni 30-ne aastane isik, kelle

tööstaaź valla haridusasutuses on kuni 5 aastat:

  1. kes on oluliselt kaasa aidanud õpilaste/laste kujunemisele aktiivseteks ja töökateks;
  2. kes on aktiivne, osalenud haridusasutuse arendustegevuses ja/või projektide töös
  3. kes on kõrgelt hinnatud õpilaste/laste, lapsevanemate ja kolleegide poolt ning kelle töö onpositiivselt mõjutanud haridusasutuse ja Viljandi valla arengut.

Vormikohased taotlused esitada Viljandi vallavalitsusele 15. juuniks aadressile viljandivald@viljandivald.ee

Esitatud taotlused vaatab läbi Viljandi Vallavolikogu alatine haridus-, spordi- ja kultuurikomisjon. Komisjon hindab kandidaatide vastavust esitatud nõuetele ja esitab oma seisukoha tunnustuse omistamiseks vallavalitsusele 10. septembriks. Tunnustus antakse üle valla õpetajate päeva üritusel. Aasta haridustöötajat tunnustatakse tänukirjaga ja preemiaga 1000€ (neto). Aasta noort haridustööajat tunnustatakse tänukirjaga ja preemiaga 1000€ (neto).