UUDISED JA TEATED

Viljandi valla koolid ootavad esimesse klassi astumise avaldusi

Avaldusi Viljandi valla kooli I klassi õppima asumiseks saab esitada 1.aprillist kuni 31. maini. Kõige lihtsam on avaldust esitata Viljandi valla veebilehe kaudu aadressil: http://www.viljandivald.ee/esimesse-klassi-astumise-avaldus.

Toiminguks on vajalik kehtiv ID kaart ja PIN1, PIN2 olemasolu ning arvutisse peab olema installeeritud ID kaardi tarkvara https://installer.id.ee/.

Kui vanalt peab kooli minema?

Laps on koolikohustuslik, kui ta on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Vanema jaoks on koolikohustuslikule lapsele kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

Koolimineku toetus

Koolimineku toetust on õigus taotleda 1. klassi astuva  lapse vanemal, kelle lapse Eesti rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on 1. augusti seisuga Viljandi vald. Toetuse saamiseks peab lapsevanem, eestkostja või hooldaja esitama vallavalitsusele vormikohase avalduse hiljemalt 15. augustiks. Avaldust saab esitada Viljandi valla veebilehe kaudu aadressilt: http://www.viljandivald.ee/ranitsatoetuse-taotlemine

Koolitoetuse määr on 50 €.

Bussisõit maaliinidel on tasuta

Viljandi valla õpilastele on Viljandi maabussiliinidel sõitmine tasuta. Õpilaste sõitu ei limiteerita.

Tutvuge Viljandi valla koolidega internetis: http://www.viljandivald.ee/koolid või kohapeal.


Heimtali Põhikool (Heimtali külas, Pargi ring 1)

Kaasaegne, turvaline, looduslähedase õpikeskkonna, toimiva tugisüsteemi ja mitmekülgse huviharidusega mõisakool.

Direktor: Eero Metsavahi
Telefon: 435 1098
Koduleht: www.heimtali.vil.ee


Kalmetu Põhikool (Tänassilma külas)

Sõbralik ja värviküllane kool, kus iga laps on oluline. Õppekasvatustöös rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid.

Direktor: Andres Savi
Telefon: 432 7119
Koduleht: www.kalmetu.vil.ee

 

Holstre Kool (Holstre külas, Kooli tee 1)

Hubane, looduskaunis kohas Holstre järve kaldal asuv ajalooline kool aastast 1833. Isiksuse arengut toetav kool, kus tegutsevad: kandle– ja pilliring, puidutöö, folklooriring, laululapsed ja lauluansambel, näitering, võrkpall, käeline tegevus, jalgpall (JK Tulevik).

Direktor: Anu Saar
Telefon 530 34198
Koduleht: www.holstrekool.ee

 

Paistu Kool (Sultsi külas)

Üksteisest hooliv ja loovaid võimeid arendav kool, kus on au sees isamaalised väärtused. Aktiivselt tegutsevad Kaitseliidu eriorganisatsioonid Noored Kotkad ning Kodutütred.

Koolis tegutsevad pilliring, rahvatants, spordiring, arvutiring ja liiklusring jalgrattalubade tegemiseks.

Direktor: Merike Kald
Telefon: 435 1467
Koduleht: www.paistukool.ee

 

Saarepeedi Kool (Saarepeedi külas)

Kaasaegne ja hubane koolikeskkond koos mitmete vaba aja veetmiseks loodud lisavõimalustega. Hästi varustatud suusabaas tagab igale õpilasele sportimiseks vajaliku varustuse.

Õpilaste toetamiseks on loodud tugev tugisüsteem, kuhu kuuluvad sotsiaalpedagoog, eripedagoog ning õpiabirühma õpetaja.

Direktor: Ave Orav
Telefon: 57869 888
Koduleht: www.saarepeedi.edu.ee

 

Viiratsi Kool (Viiratsi alevikus, Tiigi 4)

Soe sõbralik mikrokliima ning esteetiline ja kaasaegne õpikeskkond, kus märgatakse ja toetatakse iga lapse arengut. Tähelepanu on suunatud hingeharidusele ning mitmekesisele ja eakohasele huvitegevusele.

Valikained: usundiõpetus 1.kl, draamaõpe 2.kl, majandusõpe 3.kl, kunstiajalugu 6.kl. Arvutitunnid alates 1.klass. Kunstiring, rõhuasetus loovusele. Puutöö alates 4.klassist.

Direktor: Külli Saat
Telefon: 435 1440
Koduleht: www.viiratsi.edu.ee


Kooliteemadel jagab lisainformatsiooni ja nõustab Teid Viljandi vallavalitsuse haridusspetsialist

Marju Must
Tel 435 0124 või marju.must@viljandivald.ee