UUDISED JA TEATED

Viljandi valla kooliminevate laste ranitsatoetuse taotlemise aeg on 15. august

Ranitsatoetuse suurus on 50 eurot.

Toetust on õigus saada 1. klassi astuval lapsel, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on 1. augusti seisuga Viljandi vald.

Toetuse saamiseks peab lapsevanem, eestkostja või hooldaja esitama vallavalitsusele vormikohase avalduse hiljemalt 15. augustiks koos kinnitusega, et laps asub õppima taotluse esitamise aastal I klassi. ( elektroonilise  vorm kodulehel  http://www.viljandivald.ee/elektrooniline-ranitsatoetuse-taotlemine)

Toetus makstakse välja hiljemalt 25. augustiks.