UUDISED JA TEATED

Viljandi valla noortel on võimalus osaleda projektis "Maailma noored Mulgimaal! Reageeri kiirelt!

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja projektide LEADER ühendab
„Mulgimaa noored maailmas" ja „Maailma noored Mulgimaal"
viimased tegevused
 
Projektid said alguse 2013 aastal ja nende eesmärgiks on toetada Mulgimaa piirkonna, Prantsusmaa,
Lääne Soome ja Põhja-Iirimaa noorte kultuuridevahelist õppimist. Projektide käigus saadakse
vastastikkuse õppimise kogemusi läbi erinevate õpitubade ning õpitakse samal ajal tundma erinevate
maade kultuuri. Tegevuste abil innustakse noori koostööle ja uute sõprussidemete loomisele. 2013-nda
aasta juulikuus toimus projekti „Mulgimaa noored maailmas" raames töötuba Prantsusmaal, mille
teemaks oli filmimine ning augustikuus Soomes loodusfotograafia töötuba.
  • 21.-27. juuli toimuvad projekti „Maailma noored Mulgimaal" tegevused Eestis Mulgimaal.
Mulgimaad külastavad noored Soomest, Prantsusmaalt ja Põhja-Iirimaalt. Eestis toimuvad
loovtantsu töötoad „Mõtlevad tantsijad", Ele Viskuse juhendamisel. Tantsu töötoad lõppevad
ühise performance´ga. Lisaks toimuvale tantsulisele tegevusele tutvustatakse väliskülalistele
Mulgimaa loodust ning kultuuri. Luuakse uusi sidemeid ning arendatakse omavahelist
suhtlemist ja võõrkeeli.
  • NB! Mulgimaa noored vanuses 14-18 aastat, kui soovite projekti tegevustes 21.-27.juuli 2014 a. osaleda, palun andke oma soovist kiiresti teada: piret.leskova@gmail.com. Lisainfo telefonil 514 0427.
  • 3.-9. august toimub Põhja-Iirimaal Antrim´is projekti viimane töötuba, mille teemaks on
traditsioonilised pillid ja muusika. Ühtlasi toimub ka projekti lõpetamine.
Projektide läbiviimise järel on laienenud kohalik koostöövõrgustik, mis annab aluse
suuremate ühisprojektide algatamiseks. Loodud on suurepärased võimalused
kogukonnanoorte edasisteks suuremateks koostööprojektideks. Saadud kogemustega
minnakse vastu uuele LEADER programmi perioodile 2014- 2020.