UUDISED JA TEATED

Viljandi vallavalitsus ootab kandidaate aasta haridustöötaja tunnustamiseks

Viljandi vallavalitsus ootab  kandidaate aasta haridustöötaja ja aasta noore haridustöötaja nimetusele 20. septembriks.
Alus: Viljandi vallavolikogu 17.06.2015 määrus nr 79

Tunnustagem oma tublisid!

Digitaalselt allkirjastatud vorm saata aadressile viljandivald@viljandivald.ee või esitada paberkandjal vallamajja Kauba tn. 9 Viljandi linn.