UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsus teatab Jämejala külas katastriüksuste DP vastuvõtmisest

Viljandi Vallavalitsus teatab Jämejala külas katastriüksuste 62901:003:0003,  62901:003:0004  detailplaneeringu vastuvõtmisest 12.01.2016 korraldusega nr 8. Planeeringu peamiseks eesmärgiks on ehitusõiguse määramine sundravihoone laiendamiseks, kuue peremaja ehitamiseks ning maakasutustingimuste määramine pargi korrastamiseks.  Planeering ei ole üldplaneeringut muutev, see ei näe ette olulise keskkonnamõju teket ja selle hindamise kohustust.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 22.01.2016 kuni 05.02.2016 vallamajas ja valla veebilehel. Avaliku aväljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 11.02.2016 kell 16.00 vallamajas Kauba tn 9 Viljandi linn.

Link detailplaneeringu lehele