UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsus teatab Moori külas katastriüksuse 71503:002:0124 osa detailplaneeringu vastuvõtmisest

Viljandi Vallavalitsus teatab Moori külas katastriüksuse 71503:002:0124 osa detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 29.06.2018 kuni 13.07.2018. Detailplaneeringu peamiseks eesmärgiks on ehitusõiguse määramine lihatööstuse rajamiseks (töötlemine ja pakendamine, ei toimu loomade tapmist). Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Planeeringu materjalidega saab tutvuda Viljandi Vallavalitsuses ja Viljandi valla veebilehel.