UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsus teatab peremehetu vara arvelevõtmisest

Viljandi Vallavalitsus teatab, et on arvele võtnud Vana-Võidu külas jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal asuvad peremehetute ehitised, aadressiga Heina tn 41  (koordinaadid X 6470824, Y 596434, elamu ja kaks kõrvalhoonet).   Ehitiste teadaolevad omanikud puuduvad.

Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende Viljandi Vallavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kirjalikult kahe kuu jooksul pärast teadaande avaldamist Viljandi Vallavalitsusele aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi või e-postiga viljandivald@viljandivald.ee

 

Viljandi Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele  Viiratsi alevikus jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal asuva peremehetu ehitise, endise gaasiballooni hoidla  (koordinaadid X 6469421, Y 596249). Viimase omaniku kohta andmed puuduvad.

Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende Viljandi Vallavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kirjalikult kahe kuu jooksul pärast teadaande avaldamist Viljandi Vallavalitsusele aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi või e-postiga viljandivald@viljandivald.ee