UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsus teatab Valma külas katastriüksuste 89202:002:0114 ja 89202:002:0115 detailplaneeringu vastuvõtmisest

Viljandi Vallavalitsus teatab Valma külas katastriüksuste 89202:002:0114 ja 89202:002:0115  detailplaneeringu vastuvõtmisest 11.10.2016 korraldusega nr 917. Planeeringu peamiseks eesmärgiks on äri- ja puhkeotstarbeliste hoonete ja rajatiste ehitusõiguse määramine.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 28.10.2016 kuni 11.11.2016 vallamajas ja valla veebilehel. Lisainfo tel 435 0115.