UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsus teatab Valma külas katastriüksuste 89202:002:0114 ja 89202:002:0115 detailplaneeringu vastuvõtmisest

Viljandi Vallavalitsus teatab Valma külas katastriüksuste 89202:002:0114 ja 89202:002:0115  detailplaneeringu vastuvõtmisest 16.06.2015 korraldusega nr 730. Planeeringu peamiseks eesmärgiks on äri- ja puhkeotstarbeliste hoonete ja rajatiste ehitusõiguse määramine. Planeeringu avalik väljapanek toimub 26.06.2015 kuni 10.07.2015 vallamajas ja valla veebilehel. Väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 13.07.2015 kell 16.00 Valma infopunktis. Lisainfo tel 435 0115.


Detailne info aadressil: http://www.viljandivald.ee/detailplaneeringud-2014/-/asset_publisher/Aaje7bUcAJII/content/valma-kulas-katastriuksuste-89202-002-0114-ja-89202-002-0115-dp-algatamine