UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse Ehitusnõuniku (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

 

Peamised ametiülesanded:

 • ehituse-, planeerimise- ja maakorralduse valdkonna juhtimine;
 • valla hoonete ehitamise, renoveerimise, rekonstrueerimise ja ökonoomse ekspluatatsiooni süsteemi loomine ja juhtimine;
 • valla arendusprojektide ettevalmistamine ja elluviimine;
 • valdkondlike hangete korraldamine ja läbiviimine.

Nõuded kandidaadile: 

 • kõrgharidus (eelistatult ehitus- või arhitektuurialane);
 • avalikus sektoris töötamise kogemus, erialane väljaõpe ning enesetäiendus; 
 • kõrge pingetaluvus, koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;
 • väga hea arvuti kasutamisoskus;  B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • konkurentsivõimelist palka.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia);
 5. muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 4. novembril 2018.a aadressil Kauba tn 9, 71020

Viljandi linn märgusõnaga „Ehitusnõunik" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Lisateave: konkurss@viljandivald.ee