UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse ehituspeaspetsialisti

Ametikoha põhieesmärgiks on füüsiliste- ja juriidiliste isikute teenindamine ehitusalastes küsimustes. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda järgnevalt lingilt ehituspeaspetsialisti ametijuhend.

Nõuded kandidaadile: vähemalt keskeriharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (haridusasutuse tunnistus või diplom).

Kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus teenistuses.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
  2.  elulookirjeldus;
  3.  tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 17. detsembril 2014. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Ehituspeaspetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Info telefonil 435 0115, 5885 5537.