UUDISED JA TEATED

Viljandi vallavalitsus võtab teenistusse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja

Tööülesanded:

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja põhiülesandeks on korraldada ja koordineerida valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna ja valdkonna ametiasutuse hallatavate asutuste tööd, juhtida valdkonna arendamist ning teenuste korraldamist, täita eestkostja ülesandeid Viljandi vallas. Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, millega on võimalik tutvuda valla veebilehel.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus haldusjuhtimise- või sotsiaaltööalane (võrdsete kandidaatide korral eelistatakse haldusjuhtimise kõrgharidust);
 • juhtimiskogemus;
 • orienteerumine oma teenistusvaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus (sh suhtlemine avalikkusega), oskus töötada meeskonnas (sh juhtimine), algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • konkurentsivõimelist palka.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2.  elulookirjeldus;
 3.  tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 17. jaanuaril 2016. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Osakonnajuhataja" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Lisateave: õigusnõunik Anneli Lihulinn 435 0114 võikonkurss@viljandivald.ee