UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse sotsiaaltöö spetsialisti

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse sotsiaaltöö spetsialisti (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

Tööülesanded:

Sotsiaaltöö spetsialisti töö eesmärk on aidata säilitada ja parendada Viljandi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet, sotsiaalhoolekande võrgustiku säilitamine, suunamine ja edasiarendamine, töö eakate ja puuetega inimestega. Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, millega on võimalik tutvuda valla veebilehel.

Nõuded kandidaadile:

  • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
  • orienteerumine oma teenistusvaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides;
  • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
  • hea suhtlemisoskus (sh suhtlemine avalikkusega), algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.
  • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

  • avalikus teenistuses töötamise kogemus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
  2. elulookirjeldus;
  3. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 22. veebruaril 2015. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Sotsiaaltöö spetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Info telefonil 435 0128, 507 1370.