UUDISED JA TEATED

Viljandi vallavalitsus võtab tööle majandusosakonna majandustöölise

Tööülesanneteks on kruusateede profileerimine, platside ja aluste planeerimine, talihoolde teostamine, tehnika (sh teehöövli) korrashoid, niitmine, võsalõikamine, liiklusmärkide paigaldamine, transporttööde teostamine, väiksemate remonditööde tegemine vallale kuuluvates hoonetes, bussiootepaviljonide remontimine ja korrashoidmine,  heakorratööde teostamine (hekkide pügamine, okste lõikamine, lehtede vedu jne), jäätmekonteinerite ümbruste korrashoidmine, muude töökoha eesmärkidest tulenevate teiste ülesannete täitmine.

Nõuded kandidaadile:

  • üldkeskharidus;
  • T-kategooria (traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi) mootorsõiduki juhtimisõigus;
  • B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

teehöövli juhtimise kogemus  ja töökogemus teede hööveldamisel.

Omalt poolt pakume:

  • tähtajatut töölepingut;
  • huvitavat ja vastutusrikast tööd:
  • konkurentsivõimelist palka.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  1. allkirjastatud avaldus;
  2. elulookirjeldus;
  3. koopiad T-kategooria mootorsõiduki ja B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust tõendavast dokumentidest;
  4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 9. mail 2016 aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Majandustööline" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Info telefonil 522 3550.